top of page
לוגו-סופי.png

בדיקת איסוף בנקודות הפצה

ניתן לאסוף רק הזמנות שלא יצאו לנקודת איסוף

הזן את מס' ההזמנה של הלקוח ולחץ על כפתור "חפש הזמנה". במידה והפרטים תואמים ללקוח, ספק לו את הזמנתו ולחץ על כפתור "אשר איסוף". תודה

הזמנה זו לא קיימת במערכת

הזמנה זו כבר נאספה

הזמנה זו כבר יצאה לנקודת איסוף

פרטים:
 

אישור

bottom of page